Vi är ett svenskt Techbolag som förbättrar dina affärsmöjligheter.

Våra tjänster baseras på djupinlärd AI som kan identifiera och analysera besökare och dess rörelsebeteende. Användningsområdet finns inom exempelvis butiker, flygplatser eller andra ställen med många personer i rörelse.

Vår teknik öppnar upp helt nya möjligheter som hitintills inte varit möjliga, exempelvis vid marknadsföring med riktade budskap, vilket även är vår huvudprodukt.

Just nu är vi ensamma på startlinjen. Många andra tangerar vår idé men INGEN tar det lika långt som vi gör.

Varför finns vi?  

Inom E-Commerce har den tekniska utvecklingen varit omfattande de senaste åren. Där kan man målgruppsanpassa budskapet och därefter mäta effekten. I den fysiska värden har den möjligheten varit i stort sett helt obefintlig.

Matbutik 50 tal

Textade plakat

Med slagfärdiga slogans sköttes dåtidens marknadsföring i butik. Med hög bemanning i butiken kunde personalen ge råd och vägleda konsumenten.

Matbutik 2022

Digitala skärmar 

Fler butiker övergår nu till digitala skärmar. Dessvärre så är budskapen fortsatt analoga dvs plakatet har blivit digitalt utan att dra fördel av de möjligheter som digital teknik ger.

BizLab Analytics

Smarta skärmar 

Vi gör digitala skärmar smarta.  Det betyder att skärmen blir medveten om sin omgivning och nu kan identifiera din valda målgrupp.  Därefter anpassas och visas  budskapet till den valda målgruppen.

Vårt uppdrag 

Vi ska ständigt vidareutveckla vår tekniska plattform med nya banbrytande funktioner som ger våra kunder en stor konkurrensfördel.

För investerare

Bizlab Analytics är på väg att skapa en rejäl förändring i en stagnerad bransch. Vi lyckas idag med att åstadkomma det som reklambranschen alltid strävat efter, nämligen att kunna ta betalt per kontakt. Genom att använda AI teknik kan vi veta vilka som tar del av sända budskap och förmedla en guldgruva av statistik genom vilken det går att lära känna sina kunder på riktigt. Vår övertygelse är att fakta är det nya guldet.
Idag är vi ensamma på startlinjen. Några andra startups tangerar vår idé men tar den inte så långt som vi gör. Är du intresserad av att veta mer eller kanske rent av vara med på resan? Vi berättar gärna mer om våra planer.

27 Miljarder USD

Prognosen för den globala marknaden inom Digital-out-of Home (DOOH) 2025.

44% färre butiker 2030

Prognos från svensk handel, de som lyckas är de som arbetar med smarta digitala lösningar.

30% färre anställda 2030

Fler obemannade butiker och butiker med få anställda. Det betyder färre som kan ge råd till konsumenten och driva försäljning.

Vår kultur

Vi värdesätter integritet, excellens och ett inkluderande samarbete.

Det betyder för oss

Hur

 • Vi är långsiktiga i alla våra beslut
 • Vi tar risker, ibland misslyckas vi och då lär vi från det
 • Vi tror på öppenhet

Vem

 • Vi arbetar med alla, oavsett kön, bakgrund eller kultur
 • Inkluderande personer
 • Högpresterande personer

Varför

 • Vi provar gärna det ingen tidigare gjort.
 • Vi förenklar så lågt det går
 • Vi ifrågasätter alltid affärsnyttan med varje nytt projekt

Hantering av personuppgifter

BizLab Analytics är personuppgiftsansvarig. Om du har frågor kring vår hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på dataskydd@bizlab.se

Vår hantering av personuppgifter

BizLab Analytics tillhandahåller en interaktiv annonsupplevelse. För oss är det viktigt att vi är transparenta med vilka personuppgifter som behandlas samt att vi vidtar åtgärder för att skydda dom. Denna information syftar till att i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) ge dig övergripande information om bl.a. vilka uppgifter vi behandlar, varför, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

Vilka personuppgifter som behandlas

Personuppgifter som behandlas är:

 • För- och efternamn

 • E-post

 • Bilder kan förekomma vid ex. event

 • IP adresser vid besök på webben

 • Cookies

Varför behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Försäljning och marknadsföring

 • Ingå, administrera och fullgöra avtal

 • Kunna kontakta dig när du har bett oss, den rättsliga grunden är att du samtycker till behandlingen i samband med att du registrerar dina kontaktuppgifter.

 • När du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev, den rättsliga grunden är att du samtycker till behandlingen i samband med att du registrerar dina kontaktuppgifter.

Vem kan vi dela dina personuppgifter med

 • I affären delas inga uppgifter med andra intressenter

 • I sammarbete med underleverantörer kan uppgifter delas

 • I händelse av tvist eller annan rättslig prövning eller om du blir föremål för en polisutredning kan uppgifter delas.

Hur länge sparas personuppgifterna

Uppgifterna sparas så länge skäl finns, en period därefter raderas dem. Vi kan i förekommande fall spara uppgifter längre pga lagkrav eller säkerhetsskäl.

Personuppgiftsincident

Vid en betydande personuppgiftincident kommer personen/personerna som incidenten avser samt aktuell myndighet att kontaktas.

Dina Rättigheter

Du har enligt Dataskyddsförordningen ett antal rättigheter, bl.a. tillgång till dina uppgifter, rättelse av felaktiga uppgifter, radering. Om du har frågor kring detta kontakta oss på mailadressen nedan under kontaktuppgifter.

Förändringar i hanteringen av personuppgifter

BizLab Analytics är ett startupbolag, detta kan medföra att förändringar i vår behandling av personuppgifter kan bli nödvändiga. Vi förbehåller oss därför rätten att uppdatera och ändra vår hantering av personuppgifter, om detta sker och förändringen är betydande kommer detta att tydliggöras här.

Cookies

För att kunna leverera bästa möjliga upplevelse på webben använder vi oss av cookies och liknande tekniska modeller. En cookie är en textfil som sparas på din enhet.


Besök oss!

Vill du uppleva vår produkt live? Kom förbi och titta på flera häftiga retail lösningar på Regeringsgatan 61 i centrala Stockholm

Vår postadress är som tidigare på Lidingö

Postadress
Karpvägen 70
181 30 Lidingö 

+46 72-2332234

info@bizlab.se