Vi säljer inte någon teknik..

Vi skapar nya affärsmöjligheter!

BizLab Analytics utmanar en stagnerad bransch som fokuserar på kostsam masskommunikation. Vi drivs att göra det som ingen tidigare gjort och nu har vi en färdig plattform med en unik affärsmodell. 

Vår smarta bildskärmar  kan identifiera, anpassa och slutligen visa det budskap som är mest lämpligt för din målgrupp. Därefter förmedlar vi riktiga fakta, exempelvis hur många kvinnor i ålder 35-45 som sett din annons. 

Vår resa börjar nu och hitintills är vi ensamma på startlinjen!

Paradigmskifte  

Teknikutvecklingen har aldrig varit så snabb som nu, men den kommer heller aldrig att vara så här långsam igen..

Matbutik 50 tal  

Textade plakat

Med slagfärdiga slogans sköttes  dåtidens marknadsföring i butik. Med hög bemanning i butiken  kunde personalen ge råd och vägleda konsumenten.

Matbutik 2022

Textade plakat blir snart digitala..

Fler butiker övergår nu till digitala skärmar, vilket underlättar distributionen av kommunikativa budskap i butiken. Budskapen är fortsatt statiska dvs plakatet har blivit digitalt utan att dra fördel av de möjligheter som digital teknik ger. 

BizLab Analytics 

Från masskommunikation till riktad kommunikation

80 % av köpbeslutet sker nära själva köpet i butiken. Vi gör det möjligt att visa de annonser som är relevanta för just din målgrupp. Du får statistik på exakt hur många personer som  sett din annons i realtid.

Vår Affärsidé

Vi identifierar, analyserar och slutligen presenterar rätt budskap för rätt målgrupp vid rätt tillfälle.

Investering

Vi står för

 • Hårdvara

 • Mjukvara

 • Installation 


Drift

Vi ger dig

 • Support

 • Uppgraderingar    

 • Statistik


Annonser 

Ni väljer modell  

 • Vilken typ av annonser

 • Vi kan sälja åt er

 • Ni kan sköta allt själva

Vår Vision 

Vi ska vara det första valet när det gäller retail media. 
Vårt uppdrag

Är att skapa och förbättra våra kunders affärsmöjligheter genom att tillhandahålla en interaktiv annons- upplevelse i världsklass. 

Magnus Hansson

För investerare 

Bizlab Analytics är på väg att skapa en rejäl förändring i en stagnerad bransch. Vi lyckas idag med att åstadkomma det som reklambranschen alltid strävat efter, nämligen att kunna ta betalt per kontakt. Genom att använda AI teknik kan vi veta vilka som tar del av sända budskap och förmedla en guldgruva av statistik genom vilken det går att lära känna sina kunder på riktigt. Vår övertygelse är att fakta är det nya guldet. 
Idag är vi ensamma på startlinjen. Några andra startups tangerar vår idé men tar den inte så långt som vi gör. Är du intresserad av att veta mer eller kanske rent av vara med på resan?  Vi berättar gärna mer om våra planer.

27 Miljarder USD

Prognosen för den globala marknaden inom Digital-out-of Home (DOOH)  2025.

44% färre butiker 2030

Prognos från svensk handel, de som lyckas är de som arbetar med smarta digitala lösningar.

30% färre anställda 2030  

Fler obemannade butiker och butiker med få anställda. Det betyder färre som kan ge råd till konsumenten och driva försäljning. 

Styrelsens Ledamöter  

Magnus Hansson

Styrelseordförande 

Magnus är en typisk entreprenör med erfarenhet av startup, förvärv och slutligen försäljning. Idag anlitas Magnus regelbundet av allt från börsbolag till företag som vill göra en förändringsresa.

Antoni Aderlind 

VD

Antoni har lång internationell erfarenhet från basindustrin, med fokus på inköp och försörjningskedjan. Antoni drivs av att skapa nya affärsmöjligheter med ny teknik. 


Annika Henriksson 

Ledamot 

Annika är processfokuserad med fokus på ekonomi, redovisning, HR och verksamhetsutveckling. Annika har drivit och implementerat  certifieringar inom ISO 9001, 14001, 27001. samt arbetat inom dataskydd och GDPR  

Leo Thorsell 

Ledamot 

Leo har över 20 års erfarenhet av systemutveckling av snabba skalbara it-lösningar. Leo drivs av att utveckla det som ingen tidigare gjort. Leo leder även teamet som sköter vår utveckling.

Vår kultur

Vi värdesätter integritet, excellens och ett inkluderande samarbete.

Det betyder för oss

Hur

 • Vi är långsiktiga i alla våra beslut 
 • Vi tar risker, ibland misslyckas vi och då lär vi från det
 • Vi tror på öppenhet 

Vem 

 • Vi arbetar med alla, oavsett kön, bakgrund eller kultur
 • Inkluderande personer 
 • Högpresterande personer 

Varför 

 • Vi provar gärna det ingen tidigare gjort.
 • Vi förenklar så lågt det går
 • Vi ifrågasätter alltid affärsnyttan med varje nytt projekt 

Hantering av personuppgifter 

BizLab Analytics är personuppgiftsansvarig. Om du har frågor kring vår hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på dataskydd@bizlab.se

Vår hantering av personuppgifter 

BizLab Analytics tillhandahåller en interaktiv annonsupplevelse. För oss är det viktigt att vi är transparenta med vilka personuppgifter som behandlas samt att vi vidtar åtgärder för att skydda dom. Denna information syftar till att i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) ge dig övergripande information om bl.a. vilka uppgifter vi behandlar, varför, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

Vilka personuppgifter som behandlas 

Personuppgifter som behandlas är:

 • För- och efternamn

 • E-post

 • Bilder kan förekomma vid ex. event

 • IP adresser vid besök på webben

 • Cookies

Varför behandlar vi dina personuppgifter 

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • Försäljning och marknadsföring 

 • Ingå, administrera och fullgöra avtal

 • Kunna kontakta dig när du har bett oss, den rättsliga grunden är att du samtycker till behandlingen i samband med att du registrerar dina kontaktuppgifter.

 • När du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev, den rättsliga grunden är att du samtycker till behandlingen i samband med att du registrerar dina kontaktuppgifter.

Vem kan vi dela dina personuppgifter med

 • I affären delas inga uppgifter med andra intressenter 

 • I sammarbete med underleverantörer kan uppgifter delas

 • I händelse av tvist eller annan rättslig prövning eller om du blir föremål för en polisutredning kan uppgifter delas.

Hur länge sparas personuppgifterna 

Uppgifterna sparas så länge skäl finns, en period därefter raderas dem. Vi kan i förekommande fall spara uppgifter längre pga lagkrav eller säkerhetsskäl.  

Personuppgiftsincident 

Vid en betydande personuppgiftincident kommer personen/personerna som incidenten avser samt aktuell myndighet att kontaktas. 

Dina Rättigheter 

Du har enligt Dataskyddsförordningen ett antal rättigheter, bl.a. tillgång till dina uppgifter, rättelse av felaktiga uppgifter, radering. Om du har frågor kring detta kontakta oss på mailadressen nedan under kontaktuppgifter.

Förändringar i hanteringen av personuppgifter 

BizLab Analytics är ett startupbolag, detta kan medföra att förändringar i vår behandling av personuppgifter kan bli nödvändiga. Vi förbehåller oss därför rätten att uppdatera och ändra vår hantering av personuppgifter, om detta sker och förändringen är betydande kommer detta att tydliggöras här.

Cookies 

För att kunna leverera bästa möjliga upplevelse på webben använder vi oss av cookies och liknande tekniska modeller.  En cookie är en textfil som sparas på din enhet.


Besök oss! 

Vill du uppleva vår produkt live? Kom förbi och titta på flera häftiga retail lösningar på Regeringsgatan 61 i centrala Stockholm 

Vår postadress är som tidigare på Lidingö

Postadress
Karpvägen 70
181 30 Lidingö 

+46 72-2332234

info@bizlab.se